Treningi

trening fms

FUNCTIONAL MOVEMENT SCREEN


FMS™ (Functional Movement Screen) system służący do identyfikacji asymetrii i ograniczeń w naszym układzie ruchu na podstawie oceny siedmiu fundamentalnych wzorców ruchowych. Zaburzenie tych podstawowych wzorców wpływa niekorzystnie na ekonomię ruchu, podwyższa ryzyko odniesienia urazu lub przeciążenia, zmienia odczucia proprioceptywne. FMS™ szybko identyfikuje asymetrie i nieprawidłowości, na których należy w pierwszej kolejności skupić działania korygujące. Ponadto wskazuje na „gotowość” klienta do podjęcia aktywności ruchowej celem uzyskania realnie założonych celów treningowych. Ocena fundamentalnych wzorców ruchowych jest przeznaczona dla osób uprawiających sport rekreacyjnie jak i na najwyższym poziomie. Dzięki ocenie FSM będziesz w stanie zmniejszysz ryzyko odniesienia kontuzji i przejść na wyższy poziom treningowy.

TRENING PERSONALNY


Trening personalny to program treningowo-dietetyczny szyty na miarę. Indywidualna opieka, wsparcie i motywacja, rady i wskazówki dotyczące zdrowego stylu życia, a także obiektywna ocena działań i efektów. Trening z trenerem personalnym jest dla Ciebie, jeśli jesteś początkujący i nie wiesz od czego zacząć; masz ograniczony czas i oczekujesz konkretnych efektów; od dłuższego czasu chodzisz na siłownię i tracisz motywację lub/i nie widzisz efektów; borykasz się z problemami zdrowotnymi lub jesteś osobą starszą.

trening personalny
trening przygotowania motorycznego

PRZYGOTOWANIE MOTORYCZNE


Dobre przygotowanie motoryczne to dbałość o kondycję fizyczną zawodnika, ale też odpowiednia prehabiltacja w celu zminimalizowania ryzyka odniesienia kontuzji. Ocena zawodnika w oparciu o piramidę optymalnego przygotowania motorycznego, identyfikacja czynników wpływających na jakość ruchu, kształtowanie mocy, siły, zwinności, szybkości, propriocepcji, mobilności/stabilności, periodyzacja planów treningowych krótko i długookresowych. Bez względu na to, czy trenujesz zawodowo czy jesteś pasjonatem-amatorem, zwróć się do nas o pomoc

AKTYWNE ODDYCHANIE


Obecność dysfunkcyjnego oddychania wpływa na ogólne pogorszenie stan zdrowia i funkcjonowanie układu mięśniowo-szkieletowego. Może przyczynić się do zmniejszenia progu bólu, zaburzenia kontroli motorycznej i równowagi. Zaburzenia oddechu występują u około 60% aktywnych, zdrowych dorosłych osób. Trening oddechowy obejmuje relacje między funkcją mięśni głębokich, oddychaniem i ruchem. Reedukacja oddechu poprawia stabilizację tułowia a co za tym idzie bezpośrednio wpływa na ekonomię i jakoś naszego ruchu.

trening aktywnego oddychania
trening z kettlebells

KETTLEBELL


Niepozorny odważnik, który angażuje wszystkie partie mięśni i w harmonijny sposób kształtuje całą sylwetkę. Trening z kettlebells usprawnia ciało, pozwala zyskać gibkość i pozytywnie wpływa na koordynację ruchową. Wbrew panującym przekonaniom, trening siłowo-wytrzymałościowy z użyciem kettlebells nie jest dedykowany wyłącznie mężczyznom. Wspaniałe efekty osiągają również kobiety, uzyskując zgrabną sylwetką w stosunkowo krótkim czasie.zasie.